Automatyka – do czego odnosi się ta nauka?

Automatyka jest to specjalistyczna techniczna dziedzina wiedzy, która bazuje przede wszystkim na tworzeniu takich systemów, projektów i maszyn oraz aparatury, żeby możliwe było wykorzystanie wszystkiego o czym wyżej mowa do sterowania rozmaitymi pracami, w jakich nie jest konieczne wykorzystanie pracy człowieka. Automatyka wykazuje ścisły związek z szerokim wachlarzem wielorakich innych Dowiedz się więcej…

Spintronika

Czy kiedykolwiek w życiu słyszałeś charakterystyczne określenie spintronika? Jest to jedna ze specyficznych dziedzin wiedzy technicznej, która w zasadzie rozwija się jako zupełnie niezależna interdyscyplinarna dyscyplina naukowa. Inaczej na określenie spintroniki używa się fachowo terminów synonimicznych z nią a więc przykładowo magnetronika, ale także elektronika spinowa. Na czym polega w Dowiedz się więcej…

Praktyczne wykorzystanie automatyki

Automatyka jest dziedziną, która wiąże się z szerokim zastosowaniem w rozmaitych dziedzinach. Przede wszystkim chodzi o to, że automatyka jest połączona z wielorakimi urządzeniami, których zastosowanie i w ogóle funkcjonowanie nie byłoby możliwe, gdyby nie automatyka, o której mowa w tytule niniejszego poradnika. Praktyczne zastosowanie automatyki jest bardzo rozległe. Teoretycznie Dowiedz się więcej…

Robotyka

Jedną z najbardziej przyszłościowych dziedzin na dziś dzień okazuje się nauka typowo techniczna jaką stanowi robotyka. Jest to dziedzina wiedzy określana mianem interdyscyplinarnej. Bazuje ona zwłaszcza na byciu swego rodzaju formą pośrednią między kilkoma innymi obszarami wiedzy, na przykład elektroniką, sensoryką, ale także informatyką, automatyką, mechaniką i cybernetyką. Warto również Dowiedz się więcej…

Oscyloskop

Wybór dobrej jakości oscyloskopu przesądza o jakości naszej pracy, dlatego też na tego rodzaju specjalistycznej aparaturze technicznej nie powinniśmy nigdy oszczędzać. Nie chodzi jednak wyłącznie o to, aby zamówić model, który będzie najnowocześniejszy i zarazem zapewne najdroższy. Istotne jest bowiem, aby dopasować tytułowy sprzęt zwany oscyloskopem konkretnie do naszych preferencji, Dowiedz się więcej…

Mikroelektronika

Elektronika jest dziedziną bazującą na tworzeniu pól elektromagnetycznych, produkcji obwodów elektrycznych i układów scalonych, ale nie jest to jedyna dziedzina wiedzy technicznej, która w swym istnieniu opiera się na przetwarzaniu, wytwarzaniu, magazynowaniu i pożytkowaniu energii elektrycznej. Jej pochodną, a w zasadzie jedną z jej interdyscyplinarnych dziedzin okazuje się mikroelektronika. Na Dowiedz się więcej…