Automatyka jest to specjalistyczna techniczna dziedzina wiedzy, która bazuje przede wszystkim na tworzeniu takich systemów, projektów i maszyn oraz aparatury, żeby możliwe było wykorzystanie wszystkiego o czym wyżej mowa do sterowania rozmaitymi pracami, w jakich nie jest konieczne wykorzystanie pracy człowieka. Automatyka wykazuje ścisły związek z szerokim wachlarzem wielorakich innych dyscyplin naukowych, na przykład techniką w ogóle bądź matematyką.

W zakresie matematyki, automatyka łączy się z tą dziedziną ponieważ jest oparta o matematyczną teorię sterowania. W grę wchodzi tu zwłaszcza praktyczne wykorzystanie sprzętów stosowanych czy to do pomiarów, czy też do sterowania oraz kontroli. Przykładem może być chociażby monitoring, ale także sygnalizacja, uruchamianie i wprowadzanie wszelkiego typu zabezpieczeń i blokad. Automatyka uwzględnia w sobie również teorię sterowania, która stanowi z kolei także często rozwijana dzisiaj gałąź przemysłu, a ściśle cybernetyki. Jej nadrzędną funkcją okazuje się analizowanie oraz tworzenie obiektów o charakterze matematycznym. Dodatkowo nauka ta obejmuje badanie wielorakich procesów natury takich jak procesy hydrauliczne, mechaniczne, pneumatyczne, elektryczne, chemiczne czy cieplne. Teoria sterowania bazuje na sprzężeniach zwrotnych, układach dynamicznych, stabilności układu czy kompensacji. W dzisiejszym wydaniu, nauka zwana teorią sterowania wybiega naprzód, wiążąc się także z rozmaitością sposobów korzystania ze sztucznej inteligencji. Mowa tu przykładowo o systemach ekspertowych, sieciach neuronowych, algorytmach genetycznych, czy logice rozmytej.
Artykuł dzięki:

Kategorie: Robotyka