Grafika ma obecnie wiele zastosowań i kilka rodzajów. Pod pojęciem grafiki rozumiemy jeden z podstawowych działów sztuk plastycznych. Grafika użytkowa różni się od artystycznej. Ta pierwsza to wykonywanie swojego projektu na rycinie i następnie stworzeniu odbitek. Grafika użytkowa związana jest głównie z reklamą, plakaty, ilustracje w gazetach, znaczki pocztowe, banknoty są przykładem właśnie takiej grafiki. Grafikę dzieli się ze względu na matrycę oraz materiał. Grafika w Polsce powstała już w XV wieku. Wiązała się wtedy z ilustracjami zawartymi w książkach. Obecnie pod tym terminem rozumie się głównie grafikę komputerową, czyli tworzone komputerowo ilustracje, które tworzą szatę graficzną magazynów, różnych form użytkowych, ale także stron internetowych. Grafika komputerowa jest dziedziną informatyki, która wykorzystuje techniki do tworzenia graficznych obrazów, które mogą albo w większy lub mniejszy (w przypadku bardziej abstrakcyjnych grafik) odwzorować rzeczywistość. Grafikę komputerową zalicza się do dyscyplin artystycznych od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Stosuje się ją w kartografii, diagnostyce medycznej, różnego typu wizualizacjach, w grach komputerowych a także w tworzeniu efektów specjalnych do filmów. Komputery znacznie ułatwiły tworzenie sztuki, jednak dobry grafik powinien mieć talent plastyczny i zmysł artystyczny. Grafika jest ciekawą pasją, która pozwala łączyć nowoczesne technologie ze zdolnościami plastycznymi i manualnymi. Pozwala wyrażać siebie. Jeżeli zależy Ci na profesjonalnej grafice, najlepiej jest zgłosić się do profesjonalistów.

- autor artykułu