Jedną z najbardziej przyszłościowych dziedzin na dziś dzień okazuje się nauka typowo techniczna jaką stanowi robotyka. Jest to dziedzina wiedzy określana mianem interdyscyplinarnej. Bazuje ona zwłaszcza na byciu swego rodzaju formą pośrednią między kilkoma innymi obszarami wiedzy, na przykład elektroniką, sensoryką, ale także informatyką, automatyką, mechaniką i cybernetyką. Warto również wspomnieć o tym, że jak w żadnej innej dyscyplinie, akurat w robotyce na najbardziej szeroką skalę rozwija się sztuczna inteligencja i jest ona w niej wykorzystywana najbardziej. W zasadzie w środowisku naukowym, kolokwialnie na sztuczną inteligencję czasami wręcz mówi się skrótowo robotyka.
Historia robotyki sięga roku 1920. Wtedy ta dyscyplina wiedzy została odkryta, a wszystko za sprawą użycia terminu robotyka po raz pierwszy w historii przez czeskiego pisarza Karela Capek. Wykorzystał on tenże termin w sztuce Rossum’s Universal Robots. W ten sposób zdefiniował istotę, formę sztuczną, która stworzona została po to, aby przypominać istotę ludzką i celem jej funkcjonowania było zastąpienie człowieka i ludzkich rąk w codziennej pracy. W ten sposób pojawiło się nawiązanie do czeskiego robota, a więc pracy intensywnej, pańszczyźnianej. Jakieś dwie dekady później ponownie z terminu robot, a co za tym idzie pokrewnego z nim wyrazu robotyka zaczęli korzystać Amerykanie. W tym przypadku wiązało się to również co ciekawe z literaturą, a nie techniką czy jakąkolwiek inną ścisłą dziedziną wiedzy. Termin ten zastosował w opowiadaniu pod tytułem Liar Isaac Asimov i miało to miejsce w roku 1941.
Artykuł dzięki: