Jedną z wąskich ale dynamicznie rozwijających się dyscyplin wiedzy technicznej okazuje się inżynieria mechaniczna, która stanowi wysoce wyspecjalizowaną sferę naukową bazująca między innymi na projektowaniu, produkcji oraz zastosowaniu i wykorzystaniu w rozmaitych celach fachowych konstrukcji, przedmiotów, aparatury oraz maszyn. W tym wypadku opisywana dziedzina inżynierii mechanicznej wykazuje duże powiązanie z inną równie szybko i prężnie rozwijającą się dziedziną, jaką jest elektronika. Jakie jest połączenie tych dwóch dyscyplin? Zobacz w dalszych fragmentach.

Przede wszystkim trzeba wspomnieć o tym, że inżynieria mechaniczna bazuje w dużym stopniu na maszynach elektrycznych, elektronicznych oraz energetycznych. Z tego też powodu jest to dziedzina, która wykazuje mocne powiązania z szeregiem biuro rachunkowe Gdynia innych dyscyplin naukowych o charakterze technicznym. Biorąc pod uwagę fakt, że nauka ta wiąże się z wykorzystaniem aparatury elektrycznej i energetycznej, jest to domena inżynierii elektrycznej oraz inżynierii energetycznej. Z kolei biorąc pod uwagę kwestię, że inżynieria mechaniczna obejmuje także w swej rozległej sferze wykorzystanie maszyn matematycznych, stanowi ona silne powiązanie z inżynierią elektroniczną. Inżynieria mechaniczna ogólnie rzecz biorąc łączy się w swych zagadnieniach z szeregiem rozmaitych innych nauk, do jakich bez wątpienia zaliczyć trzeba na przykład maszynoznawstwo, konstrukcje maszyn, mechanikę konstrukcji i ciał stałych, teorię mechanizmów i maszyn, rysunek techniczny materiałoznawstwo, mechanikę precyzyjną oraz technologię budowy maszyn.
Artykuł dzięki:

Kategorie: Automatyka