Elektronika jest dziedziną bazującą na tworzeniu pól elektromagnetycznych, produkcji obwodów elektrycznych i układów scalonych, ale nie jest to jedyna dziedzina wiedzy technicznej, która w swym istnieniu opiera się na przetwarzaniu, wytwarzaniu, magazynowaniu i pożytkowaniu energii elektrycznej. Jej pochodną, a w zasadzie jedną z jej interdyscyplinarnych dziedzin okazuje się mikroelektronika. Na czym opiera się ona w praktycznym zastosowaniu? Popatrz dalej.
Jako mikroelektronikę rozumie się sferę elektroniki, jaka bazuje na charakterystycznych procesach produkowania układów scalonych a także tworzeniu komponentów elektronicznych, z czego w odróżnieniu od klasycznej elektroniki ogólnej, wszystkie wspomniane – czy to układy scalone, czy też części składowe elektroniczne, wyróżniają się niewielkimi rozmiarami i są bardzo małe gabarytowo. Warto dodać również dla wstępnego rozeznania, że wszystkie wymienione wcześniej elementy i akcesoria elektroniczne są tworzone poprzez użycie półprzewodników a także z zastosowaniem zaawansowanej technologii krzemowej.
Mikroelektronika opiera się na kilku specyficznych właściwościach i cechach, sprawiających, że jest to jedna z najbardziej charakterystycznych dziedzin technicznych spokrewnionych z elektroniką i mocno z nią powiązanych. W głównej mierze chodzi tu o takie cechy jak chociażby błyskawicznie szybkie działanie. Ponadto, wyznacznikiem mikroelektroniki jest miniaturowość rozmiarów, a także niewielka moc poborowa, co z kolei oczywiście wynika z niewielkich gabarytów sprzętów i ich komponentów.
Artykuł dzięki: