Termin kondensator odnosi się do części składowych dzisiejszych układów elektrycznych i nie ma możliwości, aby współczesna technika, czy też jedna z jej najistotniejszych dziedzin, to jest elektronika działała bez zastosowania kondensatorów. Warto wspomnieć o tym, czym te elementy składowe w ogóle są. Wyróżnia się układ dwóch elektrod, jakie mają po środku dielektryk, a w nim magazynowane są ładunki elektryczne i to jest właśnie w wielkim skrócie mówiąc kondensator. W zasadzie takie części składowe urządzeń elektryczno-elektronicznych są znane niemal od trzech stuleci. Obecnie jednak kondensatory ulegają znaczącemu przeobrażeniu, co wynika z faktu, iż następuje bardzo dynamiczny rozwój elektroniki ogólnie, a to pociąga za sobą także i intensywny rozkwit układów scalonych w nowym wydaniu. W konsekwencji tego kondensatory są obecnie bardzo rozlegle wykorzystywane. Działają one poprzez gromadzenie w sobie ładunków elektrycznych jakie posiadają dokładnie tę samą wartość, jednak ich znak czyli potencjał jest odwrotny. By móc dany element składowy układów nazwać kondensatorem, wystarczy, że będzie on zbudowany z dwóch elektrod jakie mają oddzielenie od siebie wzajemnie przez dielektryk. Przede wszystkim w zakresie konstrukcyjnym, dominuje ceramika. Natomiast do konkretnych elektrod dopina się specjalne metalowe płytki, jakie fachowo nazywane są okładkami kondensatora. Jeżeli do poszczególnej elektrody dopnie się źródło zasilania, od razu wyżej wspomniane okładki kondensatora zaczynają magazynować w sobie ładunki. Przy odcięciu zasilania przez prąd elektryczny, nie jest natomiast równoznaczne z niwelowaniem zgromadzanych ładunków, a wręcz odwrotnie- mimo wszystko, nawet po odłączeniu źródła dopływu energii i tak nie znikną ładunki.
Artykuł dzięki:

Kategorie: Energetyka