Jedna z najpopularniejszych dzień naukowych, która stanowi również dynamicznie rozwijającą się gałąź przemysłu. Energetyka, bo o niej tutaj mowa, stanowi non stop rozszerzaną dyscyplinę wiedzy, która po części ma duży związek z elektroniką, czy też dziedziną do niej pokrewną jaką jest elektrotechnika. Czym wyróżnia się energetyka na tle innych podobnych do niej sfer naukowych? Zobacz to, zgłębiając nasze dalsze fragmenty.

Energetyka stanowi dziedzinę specjalizująca się w szczególności energią oraz jej przetwarzaniem. Dzięki temu, że istnieje energetyka możliwe jest zastosowanie rozmaitych procesów przemysłowych oraz wprowadzanie w ruch urządzeń stosowanych na co dzień. Gdyby nie energia, którą zajmuje się energetyka, nie byłoby możliwe napędzanie maszyn i specjalistycznej aparatury. Warto wspomnieć, że energetyka generalnie bazuje na dostawie energii w dwóch najważniejszych postaciach i formach. W praktyce chodzi o energię elektryczną oraz energię cieplną. Energia elektryczna opiera się na energii przekazywanej przez specjalne przewody elektryczne. Wytwarzanie tej energii wiąże się natomiast z zastosowaniem turbin oraz prądnic, a wszystkie one są wprowadzane w obrotu przez wykorzystanie wielorakich źródeł energii. Energia cieplna natomiast jest pozyskiwana poprzez wykorzystywanie nośnika, który odpowiada za transportowanie ciepła. W głównej mierze chodzi tu przykładowo o parę wodną, jaka znajduje się pod odpowiednio wysokim ciśnieniem. Może tym nośnikiem być również woda, która jest właściwie ogrzana, albo jakikolwiek inny płyn. Nie zapominajmy także i o tym, że ogrzewanie nośników wymaga także wielorakich innych źródeł energii, a to co wyżej wspomnieliśmy to zaledwie parę najczęściej spotykanych przykładów.
Artykuł dzięki:

Kategorie: Energetyka