Dyscypliną naukową, która łączy się z szeroko rozumianą energią elektryczną okazuje się nie tylko szeroko rozpowszechniona elektryka, czy elektronika, ale również i wiele innych dziedzin, które rozwijają się tak samo gwałtownie i dynamicznie jak te wyżej wspomniane. Przykładem jest między innymi energetyka. O niej nieco więcej przekażemy w poniższych fragmentach. Zachęcamy do lektury.

Energetyka jest to dziedzina już nie tyle techniczna i dyscyplina wiedzy oraz nauki, co również jeden z najprężniej na dziś dzień rozwijających się gałęzi przemysłowych. Przemysł energetyczny generalnie złożony jest z dwóch nadrzędnych części składowych, do jakich zalicza się w pierwszej kolejności elektrownie, a także ciepłownie czy elektrociepłownie, a z drugiej również energetyczne sieci przemysłowe. W pierwszym przypadku mowa o fabrykach i podmiotach przedsiębiorczych, których działalność bazuje na procesie przetwarzania energii elektrycznej pierwotnej w taką jej formę, aby nadawała się do dalszego wykorzystania, czyli w jakąś użyteczną postać. W kwestii energetycznych sieci przesyłowych natomiast, które także są jedną z części składowych przemysłu energetycznego, warto wspomnieć, iż jest to charakterystyczna i specyficzna konstrukcja systemu rozlicznych typów i rodzajów urządzeń fachowo tworzonych po to, aby za ich pośrednictwem możliwe było przesyłanie energii do odbiorców. Ogólnie rzecz biorąc akurat omawiana tu energetyka bazuje na wymogach unijnych, co wynika z faktu, że energetyka jest w sektorze gospodarki postrzegana jako najbardziej negatywnie rzutująca na otaczające nas środowisko naturalne.
Artykuł dzięki: