Jedna z najważniejszych dziedzin techniki, która stanowi specjalistyczną dyscyplinę naukową opierająca się przede wszystkim na zgłębianiu zagadnień związanych z realizowaniem i sterowaniem oraz kontrolowaniem wielorakimi procesami przemysłowymi i techniczno-technologicznymi. W tym przypadku mowa najczęściej o takich działaniach, które podejmowane są bez inicjatywy człowieka bądź z bardzo ograniczonym jego udziałem. Automatyka generalnie jest bardzo często mylnie łączona z automatyzacją, podczas gdy obie te sfery bazują na czymś pokrewnym, ale jednak zupełnie odrębnym. W zakresie automatyzacji bardziej chodzi o sam dobór odpowiednich sposobów, środków, metod eliminowania człowieka z pracy maszyn i urządzeń specjalistycznych, bądź przynajmniej ograniczenia jego uczestnictwa w wyżej wspomnianych procesach.
Ogólnie rzecz biorąc automatyzacja jest połączona z automatyką i jedna z drugą dziedziną nie mogłyby istnieć bez siebie wzajemnie, ale musimy pamiętać i o tym, że wraz z automatyką łączy się w szczególności mechanizacja, technika informatyczna oraz robotyka. Automatyka jako jedna z gałęzi przemysłowych rozwija się bardzo dynamicznie od wielu lat. Jej historia generalnie łączy się prawdopodobnie już z wczesnym okresem początków dwudziestego stulecia. Ponadto można w jej rozwoju wydzielić okres przedklasyczny, który datuje się na lata między 1900 a 1940 rokiem. Okres klasyczny z kolei to lata od 1940 do 1960 roku. Od 1960 roku do chwili obecnej mowa natomiast o okresie nowoczesnym. Dzisiaj celem nadrzędnym istnienia automatyki jest tworzenie mechanizmów samowystarczalnych, niewymagających do sterowania pracy manualnej człowieka.
Artykuł dzięki:

Kategorie: Automatyka