Współczesna technika nie mogłaby na chwilę obecną istnieć, gdyby nie jej interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, jaką jest szybko i dynamicznie rozwijająca się inżynieria materiałowa. To dyscyplina, która łączy się z szerokim obszarem nauk technicznych i stanowi jeden z sektorów przemysłowych a także jedną z najważniejszych odnóg inżynierii ogólnej. Czym się zajmuje w praktyce i jaki jest cel jej ciągłego rozwoju? Dowiesz się o tym, zgłębiając dalsze części naszego wirtualnego poradnika.
Inżynieria materiałowa jest to inżynieria, która bazuje na czterech podstawowych aspektach i płaszczyznach takich jak przykładowo właściwości, struktura, zastosowanie oraz technologia. W naszym kraju inżynieria materiałowa rozwija się dynamicznie mniej więcej od początku lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku. Pierwszy raz dziedzinę wiedzy w tym wymiarze zaczęto rozwijać na terenie Stanów Zjednoczonych. Z USA przyszła ona bezpośrednio do nas, co sprawiło, że ta dyscyplina rozwijana jest w Polsce na wyjątkowo wysokim poziomie. Przez te parę dekad inżynieria materiałowa zaczęła wykazywać mocne powiązania z szeroką grupą różnych innych ścisłych dziedzin wiedzy, takich jak przykładowo mechanika, technika, ale także elektronika, fizyka, metalurgia, budowa oraz eksploatacja maszyn czy też chemia.

Polskie politechniki i uczelnie wyższe o kierunkach ścisłych proponują inżynierię materiałową jako jeden z fakultetów możliwych do podjęcia jako kierunek studiów. W obrębie studiów z inżynierii materiałowej wyróżnia się także sporo różnorodnych specjalności takich jak materiały ceramiczne, materiały metaliczne, materiały konstrukcyjne oraz inżynierię biomateriałów, inżynierię powierzchni, inżynierię spajania materiałów, inżynierię jakości, nanomateriały czy inżynierię korozyjną i szereg innych wąskich dyscyplin ściśle powiązanych z inżynierią materiałową. Musimy także wspomnieć, że fakultet w postaci inżynierii materiałowej jest realizowany przez uczelnie prywatne.
Artykuł dzięki:

Zobacz stronę autora: wanny z hydromasażem
Kategorie: Automatyka