Automatyka jest to dziedzina stanowiąca jedną z podstawowych gałęzi inżynierii, która odnosi się w głównej mierze do opracowywania systemów pozwalających na automatyczne, samodzielne i niezależne działanie sprzętów technicznych i specjalistycznej aparatury. W ten sposób nie jest wcale konieczne, żeby poprzez automatykę w ogóle fatygować człowieka i wymagać od niego jego pracy manualnej. Wszystko dzieje się samo, poprzez zastosowanie właściwie sterowanych automatycznie urządzeń. Nieprzypadkowo piszemy na naszym serwisie właśnie o tej dziedzinie. Powodem jest jej rozpowszechnienie ogólnie w technice i dynamicznie rozwijającej się technologii. Im więcej bowiem jest nowinek technologicznych, tym większe wykorzystanie automatyki jest dostrzegalne.


Automatyka uwzględnia rozległe zastosowanie bazujące z jednej strony na automatyce przemysłowej, a z drugiej na przemyśle wydobywczym, metalurgicznym, mineralnym oraz procesach chemicznych i petrochemicznych. W pierwszym z wyżej wspomnianych przykładów śmiało można stwierdzić, że automatyka przemysłowa to ogólnie zastosowanie tej dyscypliny wiedzy do różnorodnych sektorów gospodarki, gdzie potrzebna jest fachowa aparatura. W zakresie przemysłu wydobywczego z kolei, w grę wchodzą platformy wiertnicze,, walcownie, ale także kopalnie, czy istniejące od wielu lat huty oraz cementownie. One wszystkie działają obecnie na tyle zaawansowanym poziomie technologicznym, że nie pracują tam wyłącznie ludzie, tylko przede wszystkim praca człowieka bazuje na pracy sprzętów technicznych.
Artykuł dzięki:

Kategorie: Automatyka