Kiedy mówimy o asortymencie technicznym takim jak przykładowo specjalistyczna aparatura, różnorodne sprzęty oraz wielorakie urządzenia, na myśl przychodzi nam dziedzina szeroko rozumianej na dziś dzień elektroniki. W przypadku wszystkich wspomnianych nowinek technologicznych, nie chodzi tylko o sferę rozlegle dziś traktowanej elektroniki, ale także a nawet i przede wszystkim o automatykę. Na czym polega użycie automatyki w praktyce? Z jakimi dyscyplinami wiedzy ma ona coś wspólnego? Jakie nauki są względem niej pokrewne? Dowiesz się wszystkiego, czytając dalsze fragmenty naszego wirtualnego poradnika. Zachęcamy do lektury zainteresowanych głębszą analiza tej jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziś dziedzin wiedzy technicznej.


Na pewno nauką, która wykazuje dużo wspólnego z automatyką okazuje się oczywiście informatyka. W zasadzie śmiało można pokusić się o stwierdzenie, że informatyka stanowi domy z bala nic innego jak swego rodzaju subdyscyplinę informatyki. Związek tkwi zwłaszcza w dwóch zakresach i względach, a mianowicie gdyby nie istniały komputery, nie byłaby możliwa realizacja analizy matematycznej oraz synteza systemów automatyki. W zasadzie jak można byłoby cokolwiek projektować bez zastosowania w tym kierunku i na tym polu komputerów. Druga kwestia z kolei to urządzenia jakie są częścią składową automatyki i na których automatyka generalnie bazuje. Podobnie rzecz się ma z systemami cyfrowymi, jakie są wymagane do tego, żeby kontrolować pracę obiektów rzeczywistych oraz procesów związanych z nimi. Ogólnie automatyka może być wybierana w Polsce jako wiodący kierunek studiów, a także jest ona jedną z chętnie wybieranych przez studentów specjalności. W trakcie kolejnych lat nauki, uczniowie uczą się na temat konkretnie inżynierii systemów informatycznych oraz inżynierii oprogramowania.
Artykuł dzięki:

Kategorie: Automatyka